Algemene Voorwaarden verhuren paardenwagen

Algemene huurvoorwaarden paardenwagen huren:

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen v.o.f. van den Broek als verhuurder van paardenwagen en huurder;
 2. Verhuurder verhuurt aan huurder een paardenwagen, te weten een Opel Movano met kenteken VJK-79-X, kleur groen.
 3. De borg bedraagt € 500,- en dient voorafgaand aan het rijden met de paardenwagen betaald te zijn.
 4. De kosten voor het huren van de paardenwagen bedragen doordeweeks (ma t/m vrij – 12u per dag): € 100,- inclusief 100 km, na 100 km dient er € 0,30 cent per gereden kilometer extra te worden betaald.
 5. De kosten voor het huren van de paardenwagen bedragen in het weekend (za – zo) (24u per dag): € 160,- inclusief 100 km, na 100 km dient er € 0,30 cent per gereden kilometer extra te worden betaald.
 6. De paardenwagen dient na gebruik schoon te worden afgeleverd. Indien dit niet het geval is zal er € 50,- extra in rekening worden gebracht.
 7. De paardenwagen dient na gebruik afgetankt te worden met diesel. Indien dit niet gebeurt, zal het bedrag aan diesel worden verrekend met de borg.
 8. Indien de reservering van de paardenwagen niet tijdig (24u van tevoren) wordt afgezegd, is v.o.f. van den broek gerechtigd om 10% van de huurprijs in rekening te brengen.
 9. Indien de huurovereenkomst onverwacht verlengd wordt, omdat de paardenwagen langer nodig is, dient dit onverwijld aan v.o.f. van den Broek te worden medegedeeld. V.o.f. van den Broek berekent dan kosten voor het langer huren conform de op dat tijdstip geldende prijzen.
 10. Betaling van de borg en de huurprijs geschiedt altijd vooraf, op NL76rabo0368795306 tav A. van den Broek. Verhuurder zal de borgsom binnen 14 dagen na betaling terugbetalen en/of terugstorten op het bij verhuurder bekende rekeningnummer van huurder.
 11. Betaling van de extra gereden kilometers boven de 100 vrije kilometers worden achteraf verrekend met borgsom.
 12. Indien niet tijdig door huurder is betaald, verkeert huurder zonder dat daartoe een ingebrekestelling nodig is, in verzuim.
 13. Voordat de paardenwagen in gebruik wordt genomen door huurder, wordt eventuele schade vastgesteld door huurder en dit onverwijld aan verhuurder medegedeeld.
 14. Huurder zal de paardenwagen op juiste wijze gebruiken en niet uitlenen aan derden. Indien er een tweede bestuurder is, dient deze vooraf aan het sluiten van deze huurovereenkomst te worden aangemeld.
 15. Huurder zal de paardenwagen niet zelf verkopen.
 16. Huurder zal zich houden aan alle geldende verkeersmaatregelen en verkeersvoorschriften. Eventuele boetes, van welke aard dan ook, zullen door verhuurder aan huurder worden doorbelast en is huurder verplicht aan verhuurder te betalen.
 17. Huurder zal de paardenwagen gebruiken waarvoor deze bestemd is en zorgen dat de paardenwagen niet op zodanige wijze wordt gebruikt dat de wagen na gebruik door huurder onbruikbaar is, om wat voor reden dan ook (stank, schade etc.)
 18. Huurder mag op geen enkele wijze wijzigingen aan de paardenwagen maken, ook geen tijdelijke.
 19. Verhuurder zorgt ervoor dat de paardenwagen APK is gekeurd.
 20. Verhuurder verklaart dat de paardenwagen all-risk is verzekerd. Huurder dient echter te beschikken over een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering.
 21. Alle schade, zowel aan de wagen als veroorzaakt met de wagen aan derden, veroorzaakt door (het paard van) huurder of opgelopen tijdens de overeengekomen huurperiode, is voor rekening van de huurder. Het eigen risico ad €500,- zal worden doorberekend aan de huurder.
 22. Verhuurder is niet aansprakelijk voor enige schade die huurder zou kunnen hebben opgelopen door gebruik van de paardenwagen, ook niet aan het paard in de paardenwagen.
 23. Diefstal van inboedel van huurder uit de wagen blijft altijd voor rekening en risico van de huurder.
 24. Indien er een ziek paard op de paardenwagen heeft gestaan, dient huurder dit te vermelden, zodat de wagen ontsmet kan worden.
 25. Huurder dient verhuurder altijd eerst in kennis te stellen van een gebrek aan de wagen alvorens tot reparatie daarvan over te gaan. Verhuurder dient altijd de kans te krijgen dit voor huurder te regelen. Indien verhuurder deze kans niet krijgt, zijn de kosten voor de reparatie en eventuele daaruit voortvloeiende meerkosten voor rekening van huurder. Kosten voortvloeiende uit een lekke band zijn te allen tijde voor de huurder.
0
  0
  Jouw winkelmand
  Je winkelwagen is leegTerug naar shop
  × Hoe kan ik je helpen?